Batxillerat Dual

Batxillerat Dual

El batxillerat dual permet als alumnes que s’hi apuntin obtenir la doble titulació de batxillerat nacional i nord-americà. El Col·legi Sagrat Cor-Esclaves aposta per les llengües estrangeres mitjançant aquest programa, que té per objectiu:

- Potenciar l’ús vehicular de l’anglès en contextos acadèmics.
- Ampliar i fer més competitiu el currículum dels alumnes.
- Fomentar l’excel·lència i el plurilingüisme.
- Potenciar la responsabilitat i autonomia dels alumnes.
- Ampliar la xarxa de relacions i contactes amb estudiants d’altres països.

L'escola supervisa i fa el seguiment de tot el programa:

- Mitjançant el coordinador del programa, un professor d'anglès del col·legi, que està en contacte amb tots els agents implicats: alumnes, famílies i responsables nord-americans.
- Amb dues hores setmanals de treball presencial al centre en horari extraescolar amb el propi coordinador del programa (dimecres de 15.30h a 17.30h).