Projecte Pastoral

L'acció pastoral es duu a terme mitjançant la implicació del personal del centre i la seva tasca educativa. Amb ella:

Anunciem el Jesús de l'Evangeli que s'ofereix per donar vida a tots els homes i dones des del servei i l'amor, la fraternitat, la gratuïtat i la predilecció pels més pobres.
Volem formar persones a l'estil de Jesús: compassives, lliures, responsables i respectuoses amb la llibertat dels altres. Conscients de la seva fragilitat i de llurs possibilitats. Íntegres i coherents, que cultiven i saben canalitzar la seva intel·ligència emocional.
Treballem la pertinença a l'Església, oberts a l'Esperit, com Sta. Rafaela Maria. Una Església disposada al diàleg i a la acollida de qui és diferent.
Seguim, com a centre d'Església, las orientacions i els criteris pastorals de l'Església diocesana i participem en ella.
Vivim una espiritualitat pròpia centrada en Jesús, en l'Eucaristia i a trobar Déu en tot, una espiritualitat que “educa des del cor”.