Valor i lema

lema

La transmissió dels valors de l'Evangeli és fonamental en la nostra missió evangelitzadora. Posem l'accent en aquells valors que connecten especialment amb el nostre carisma: vida, llibertat, gratitud-gratuïtat, autoestima, responsabilitat, fraternitat, solidaritat, pau-reconciliació, justícia.


Cada dos anys, aprofundim en un valor diferent per mitjà d'un lema que es fa present en les tutories dels temps litúrgics, cançons, oracions, concursos, celebracions, etc. Aspecte fonamental és el treball que es realitza des de totes les àrees i a totes les etapes, impregnant, d'aquesta manera, el dia a dia de la nostra acció educativa. D’aquesta manera el nostre alumnat haurà treballat i aprofundit, durant els 15 anys que dura la seva escolarització al centre, els vuit valors propis de la Fundació Educativa ACI.

El lema canvia cada any i es fixa en un aspecte concret del valor, es parteix de la pròpia realitat per a després concretar el que s’ha aprés en un compromís.

A les etapes d’Infantil i Primària tenim una mascota per ajudar a la comprensió d’aquest lema i del valor.