SANTA RAFAELA MARÍA

SANTA RAFAELA MARÍASanta Rafaela Maria va néixer l'1 de març de 1850 a Pedro Abad (Còrdova). L'any 1874 comença la seva marxa a la vida religiosa, fundant la Congregació de les Esclaves del Sagrat Cor el 1877. Va morir el 1925 a Roma, on va romandre els últims 32 anys de la seva vida.

Rafaela Maria va ser una dona enamorada de la vida. Es va sentir estimada especialment per Déu i, tot i les dificultats que va viure, el va trobar en tot, i va viure reconciliada i reconciliant. Va saber estimar cada persona en el que era i encoratjar-la perquè pogués ser el que Déu somiava d'ella. Creia en les persones i en les seves possibilitats.

 

Rafaela Maria i les primeres Esclaves del Sagrat Cor van comprendre que el cor és el centre de la persona, des d'on aquesta es forja, per ser la seu de la voluntat i de l'amor. Intuiren que afavorir i cuidar el cor sa és educar perquè la persona creixi lliure, sana i feliç.

 

Pau VI la va proclamar santa el 23 de gener de 1977.