Admissions

Al llarg de tot el curs poden sol·licitar entrevistes personalitzades amb les directores de les diferents etapes per mitjà del correu electrònic: 

-Educació Infantil i Primària: Sra. Nati García

 dirprimaria@sagratcoresclaves.com

-Educació Secundària (ESO i Batxillerat): Sra. Glòria Pérez

 dirsecundaria@sagratcoresclaves.com

o bé trucant al telèfon de l'escola 93 215 25 22.

PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ

SEGON CICLE INFANTIL, PRIMÀRIA I ESO:

Per veure instruccions clicar en el següent enllaç:

- CALENDARI:

 https://www.edubcn.cat/ca/alumnat_i_familia/informacio_general_matriculacio/preinscripcio