Admissions

Al llarg de tot el curs poden sol·licitar entrevistes personalitzades amb les directores de les diferents etapes per mitjà del correu electrònic: 

-Educació Infantil i Primària: Sra. Sílvia Arranz

 dirprimaria@sagratcoresclaves.com

-Educació Secundària (ESO i Batxillerat): Sra. Mª Angeles Pomar 

 dirsecundaria@sagratcoresclaves.com

o bé trucant al telèfon de l'escola 93 215 25 22.