Administració

HORARI D'ATENCIÓ:

  • Matins:   de   8:45h a 10:00h  
  • Tardes:   de 16:00h a 18:00h  (divendres de 15:00h a 16:00h)

HORARI D'ATENCIÓ: estiu

  • Horari matins: de 8:30h a 11:00h de dilluns a divendres

                        administracio@sagratcoresclaves.com