CURS 2021-2022

Educar els nostres alumnes per al món és dotar-los d'eines per ser capaços de fer front als reptes del futur. Per això, centrem la nostra tasca docent i la nostra mirada en els alumnes, als quals acompanyem des de P2 fins a Batxillerat. 

Eduquem a través de metodologies diverses que inclouen el treball per projectes, les rutines de pensament, la gamificació, l'experimentació, o el treball cooperatiu, tot fent-los protagonistes del seu propi aprenentatge. 

Els acompnayem en els descobriments que van fent, i els ajudem a construir un pensament crític que els ajudi a crèixer sent responsables i autònoms. 

Les metodologies, però, són només un mitjà. 

L'objectiu final és que es converteixin en persones capaces de crear i construir, en aquest món, la seva millor versió.