INFOSHALOM

Català

La revista Infoshalom és una iniciativa de la nostra comunitat educativa: religioses, pares i mares, alumnes i professors. Va néixer l’any 2006 i té una periodicitat anual.

 Aquesta revista pretén ser un espai de comunicació i trobada de tota la comunitat educativa, on puguem compartir activitats, campanyes, novetats i qualsevol aspecte que tingui a veure amb la vida del centre.

Tots els membres de l’escola estan convidats a participar en l’elaboració de la revista.