Extraescolars

Català

Extraescolars

Les activitats extraescolars són totes aquelles activitats fora de l’horari lectiu escolar i que esdevenen una proposta educativa durant el temps de lleure dels alumnes. Estan incloses dins del que s’anomena "educació no formal". Al Col·legi Sagrat Cor-Esclaves, els alumnes poden fer activitats extraescolars després de les classes (a partir de les 17h) o bé durant l’espai del migdia (a partir de les 14h).

Tota la informació sobre la oferta d’activitats extraescolars que oferim, així com el detall dels preus i els horaris, la trobaran a les següents circulars informatives.

EXTRAESCOLARS INFANTIL - PRIMÀRIA  2020-2021

EXTRAESCOLARS ESO-BATXILLERAT-ADULTS  2020-2021

    

 

L’Escola d’Idiomes Sagrat Cor-Esclaves-Activa és l’acadèmia de llengües del col·legi que proporciona l’oportunitat als alumnes d’aprendre i millorar el domini de llengües estrangeres sense moure’s de l’escola. S’organitza en col·laboració amb Activa, empresa especialitzada en l’ensenyament i aprenentatge d’idiomes, utilitzant una metodologia pròpia amb caràcter lúdic i basada en activitats interactives i participatives. L’Escola d’Idiomes pretén ser un espai per a posar en pràctica allò après, reforçar-ho i ampliar-ho, donant especial importància a l’expressió i comprensió oral.

 

Les característiques de l’Escola d’idiomes són les següents:

 

  • Classes impartides íntegrament en la llengua estrangera
  • Professorat qualificat i lector natiu
  • Seguiment personalitzat de l’alumne/a
  • Material específic ESCOLA D’IDIOMES

Carpeta per arxivar

Quadern per a activitats

Llibre de l’alumne 

  • Recursos audiovisuals i material de suport
  • Esdeveniments i activitats periòdiques amb un lector natiu

 

ANGLÈS

A l’etapa d’infantil, l’aprenentatge es fa a través del joc, la música i els contes. L’objectiu primordial és el de consolidar el vocabulari i les expressions i sobretot desenvolupar la capacitat comunicativa dels nens i nenes tant a nivell de comprensió com d’expressió oral.

A partir de primària, es preparen els alumnes per obtenir un certificat oficial que acrediti el seu nivell de la llengua estrangera. Pel que fa a l’anglès, els alumnes tenen la possibilitat de presentar-se als exàmens de la University of Cambridge a 2n de Primària (STARTERS), 4t de Primària (MOVERS) i 6è de Primària (FLYERS).

Per a més informació: http://www.cambridgeenglish.org/es/exams/young-learners-english/.

Pel que fa als alumnes d’ESO i batxillerat, també poden presentar-se als nivells superiors de la University of Cambridge: http://www.cambridgeenglish.org/exams/general-english-and-for-schools/

 FRANCÈS I ALEMANY

A partir de 3r de primària, s’ofereix la possibilitat als alumnes d’iniciar-se en l’aprenentatge d’una segona llengua estrangera (francès o alemany) amb l’objectiu de donar a conèixer els fonaments bàsics de l’idioma a través d’activitats lúdiques i amb un enfocament eminentment oral. En funció de l’evolució i el nivell dels alumnes, tindran la possibilitat de presentar-se als exàmens oficials del Goethe Institut (alemany) o de l’Alliance Française (francès).

Cliqueu els següents enllaços per a més informació: INFO ESCOLA IDIOMES  2020-2021