Acollida

Català

Servei d'Acollida

El Servei d'Acollida s’ofereix a les famílies amb la finalitat de conciliar la vida laboral i familiar amb els horaris escolars. Es tracta d’un espai de joc tranquil, treballs manuals o estudi, on els alumnes hi poden romandre acompanyats en tot moment per un/a professor/a.

Els horaris del servei són:
 
ACOLLIDA MATINAL: De dilluns a divendres des de les 7'50h fins les 8'50h
PERMANÈNCIA TARDA: De dilluns a dijous des de les 17h fins les 18h. (els divendres per la tarda no s'ofereix el servei)
 
Aquest serveix s’ofereix tots els dies lectius del curs escolar. Les famílies poden fer-ne ús diari (mitjançant inscripció ) o esporàdic (mitjançant l’adquisició de tiquets). 
 
Teniu més informació en el següent document: INFO ACOLLIDA 2020-2021