Admissions

Al llarg de tot el curs poden sol·licitar entrevistes personalitzades amb les directores de les diferents etapes per mitjà del correu electrònic: 

-Educació Infantil i Primària: Sra. Nati García

 dirprimaria@escolashalom.com

-Educació Secundària (ESO i Batxillerat): Sra. Glòria Pérez

 dirsecundaria@escolashalom.com

o bé trucant al telèfon de l'escola 93 215 25 22.

PREINSCRIPCIÓ

- PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS :   del 13 al 24 d'abril

- CALENDARI I DOCUMENTACIÓ

- FULL PREINSCRIPCIÓ